Doprava zdarma
nad 1499 Kč
Po–Pá (9:00–18:00), So (9:00–12:00)
Doprava zdarma nad 1499 Kč

Ošetřování nábytku


Vytvořeno: 20. 09. 2016
0 komentářů
Kategorie: Péče o nábytek

Pro dlouhé a spokojené užívání výrobku doporučujeme dodržovat následující pokyny.

 

 

Návod na používání a ošetřování sedacího nábytku - interiér

Sedací nábytek slouží jen k sezení, nelze jej zatěžovat jinak např. pokládáním nevhodných předmětů, stoupáním, klečením (mimo klekačky), houpáním (mimo houpací křesla) apod., které může zapříčinit poškození výrobku s možným následkem úrazu.

Nábytek je určený do interiéru s relativní vlhkostí vzduchu v rozmezí 25 - 65 % při teplotě 18 - 24 °C. Relativní vlhkost prostředí pod 25 % a nad 65 % při běžné pokojové teplotě působí negativně na výrobek a může způsobit tvarovou deformaci dřevěných dílů.

Kývání sedacího nábytku do 2 mm nepovažujte, prosím, za závadu, protože sezením dojde k jeho vyrovnání.

Otočné židle

Otočné židle jsou výškově nastavitelné kovovým šroubem v daném rozmezí. Při vytočení šroubu nad udávanou mez hrozí nebezpečí úrazu. Kovový šroub ošetřete podle potřeby silikonovým olejem.

Upozornění z výroby - Všechny vruty a šrouby je vhodné po prvních šedesáti dnech užívání výrobku dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku.

Ošetřování a údržba sedacího nábytku

Všeobecně 

Zákaz používání k čištění jak čalouněných, tak i dřevěných částí výrobku chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin apod.). 

Nábytek nesmí přicházet do přímého styku s vodou nebo být umístěn do vlhkého nebo nadměrně teplého prostředí. Výrobky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření, protože UV záření může způsobit změnu barevného odstínu dřevěných částí sedacího nábytku, změny barev potahových materiálů, plastových i vyplétaných částí výrobku a lakovaných částí.

Ostré předměty, jako tvrdé švy a nýty na kalhotách, drápky domácích zvířat a podobně mohou způsobit poškození dřevěných, potahových, vyplétaných a plastových částí sedacího nábytku.

Dřevěné části nábytku 

Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál.

Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečistění použijte čistící prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku.

Čalouněné části nábytku

Prach z čalouněných částí odstraňte jemným kartáčem nebo pomocí vysavače. Při větším znečistění doporučujeme provádět šamponování pěnou tak, aby tato nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku. Dbejte na to, aby se roztok nevtlačoval do tkaniny a nepromáčel ji. Šamponování provádějte přesně podle pokynů výrobce saponátových prostředků.

Koženky a umělé kůže (ekokůže) lze otírat mýdlovou vodou nebo neagresivními saponátovými prostředky. Je na ně však zakázáno používat benzín, ředidla nebo rozpouštědla. Látky, které jsou k tomu speciálně určené, lze omývat čistou vodou. Údržbu a čištění přírodní kůže provádějte výhradně speciálními prostředky k tomuto určenými. Při použití dbejte pokynů uvedených výrobcem.

Nábytek čalouněný přírodní kůží chraňte před vlhkem, nadměrným sálavým teplem, přímým slunečným zářením a mechanickým poškozením. vrásnění a vytahování kůže, zvláště na sedací části, je přirozeným projevem, nikoliv závadou. Nerovnoměrná struktura povrchu, drobné jizvy, odřeniny a mírné barevné rozdíly nejsou vadou, ale naopak charakteristickými znaky tohoto přírodního materiálu.

Vyplétané části nábytku (včetně výpletu z mořské trávy) 

Prach z vyplétaných částí odstraňte pomocí vysavače a čistěte vlhkým hadříkem. Výplet doporučujeme jednou za dva až tři měsíce rozprašovačem pokropit vodou. V příliš suchém prostředí může dojít k jeho nežádoucímu uvolnění. Omezte působení přímého slunečního záření a tepla v blízkosti topných těles (změna barevného odstínu a pevnost). Pletené části sedacího nábytku slouží jen k sezení, eventuálně opírání, výplety nelze zatěžovat jinak (stoupat, klekat apod.)

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. sběrný dvůr).

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

Návod na používání a ošetřování nábytku ke stolování - interiér

Nábytek je určen pro standardní podmínky stolování, nelze jej zatěžovat jinak např. stoupáním, klečením nebo podkládáním nevhodných předmětů, které může zapříčinit poškození výrobku s možným následkem úrazu. Na vodorovné plochy se nesmí pokládat horké, chemicky reaktivní a hmotnostně nevhodné předměty.

Ošetření

Všeobecně 

Zákaz používání k čištění dřevěných částí výrobku chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin apod.). Nábytek nesmí přicházet do přímého styku s vodou nebo být umístěn do vlhkého prostředí. Výrobky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (změna barevného odstínu lakovaných částí).

Dřevěné části nábytku

Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál. Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou.

Při větším znečistění použijte čistící prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku.

Čalouněné části nábytku

Prach z čalouněných částí odstraňte jemným kartáčem nebo pomocí vysavače. Při větším znečistění doporučujeme provádět šamponování pěnou tak, aby tato nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku. Dbejte na to, aby se roztok nevtlačoval do tkaniny a nepromáčel ji. Šamponování provádějte přesně podle pokynů výrobce saponátových prostředků.

Koženky a umělé kůže (ekokůže) lze otírat mýdlovou vodou nebo neagresivními saponátovými prostředky. Je na ně však zakázáno používat benzín, ředidla nebo rozpouštědla. Látky, které jsou k tomu speciálně určené, lze omývat čistou vodou. Údržbu a čištění přírodní kůže provádějte výhradně speciálními prostředky k tomuto určenými.

Při použití dbejte pokynů uvedených výrobcem. Nábytek čalouněný přírodní kůží chraňte před vlhkem, nadměrným sálavým teplem, přímým slunečným zářením a mechanickým poškozením. vrásnění a vytahování kůže, zvláště na sedací části, je přirozeným projevem, nikoliv závadou. Nerovnoměrná struktura povrchu, drobné jizvy, odřeniny a mírné barevné rozdíly nejsou vadou, ale naopak charakteristickými znaky tohoto přírodního materiálu.

Upozornění výrobce

Všechny vruty a šrouby je vhodné po prvních šedesáti dnech užívání výrobku dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku.

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. Sběrný dvůr).

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

Návod na používání a ošetřování venkovního nábytku

Nábytek je určen pro standardní podmínky sezení a stolování, nelze jej zatěžovat jinak např. pokládáním nevhodných předmětů, stoupáním, klečením, houpáním apod., které může zapříčinit poškození výrobku s možným následkem úrazu.

Ošetření

Zákaz používání k čištění jakýchkoliv částí výrobku chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin apod.). Pro ošetření venkovního nábytku (zejména odstranění prachu a běžných nečistot) doporučujeme omýt výrobek vlažnou vodou. Dřevěné části zahradního nábytku doporučujeme ošetřovat přípravky k tomu určenými, například teakový olej.

Upozornění výrobce

Všechny vruty a šrouby je vhodné po prvních šedesáti dnech užívání výrobku dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku.
Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. Sběrný dvůr).

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.